Close

31.10.2015

Účetní jednotka od 1.1.2016

Účetní jednotka – Novinka v zákoně o účetnictví od 1.1.2016!

Od 1.1.2016 nabývá účinnosti novela zákona o účetnictví a tím vznikají nové kategorie účetních jednotek!

Účetní jednotka musí splnit minimálně 2 ze tří uvedených kritérií!

→ Mikro účetní jednotka
Aktiva celkem 9 000 000 Kč
Roční úhrn čistého obratu
Průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 10

→ Malá účetní jednotka
Aktiva celkem 100 000 000 Kč
Roční úhrn čistého obratu 200 000 000 Kč
Průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50
→ Střední účetní jednotka
Aktiva celkem 500 000 000 Kč
Roční úhrn čistého obratu 1 000 000 000 Kč
Průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250
→ Velká účetní jednotka účetní jednotka
Subjekty veřejného zájmu

Za subjekt veřejného zájmu se považuje účetní jednotka se sídlem v České republice, která je:

→ obchodní společností, která je emitentem investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu
→ bankou podle zákona upravujícího činnost bank nebo spořitelním a úvěrním družstvem podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev
→ pojišťovnou nebo zajišťovnou podle zákona upravujícího činnost pojišťoven a zajišťoven
→ penzijní společností podle zákona upravujícího důchodové spoření nebo doplňkové penzijní spoření, nebo zdravotní pojišťovnou

mavyuc modre transparent