Close

31.12.2015

Sazby, Poplatky pro r. 2016

Sazby, Poplatky a Hranice – zdravotní a sociální pojištění …!

Každý rok jsou aktualizovány sazby a hranice průměrné mzdy, sociálního pojištění, zdravotního pojištění, důchodového pojištění …

→ Průměrná mzda pro rok 2016 činí 27006 Kč
Má dopady v oblasti zdravotního i sociálního pojištění a zákona o daních z příjmů.
→ Vyhláška k zákonu o důchodovém pojištění stanoví pro rok 2016
a) Redukční hranici pro stanovení výpočtového základu (první činí 11 883 Kč a druhá 108 024 Kč)
b) Základní výměru pro starobní, invalidní, vdovský, vdovecký a sirotčí důchod činí 2 440 Kč
c) U důchodů přiznaných před 1. lednem 2016 se základní výměra zvyšuj o 40 Kč měsíčně
→ Zákon o daních z příjmů používá průměrnou mzdu v oblasti solidární daně
Hranice pro uplatnění solidární daně pro rok 2016 činí 1296 288 Kč ročně a pro účely měsíční zálohy hranice činí 108 024 Kč
→ Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění pro rok 2016
a) Maximální roční vyměřovací základ pro zaměstnance i OSVČ pro účely sociálního zabezpečení je stanoven ve výši 48 násobku průměrné mzdy tzn. 1 296 288 Kč
b) Nová výše minimální zálohy u OSVČ u sociálního zabezpečení činí 1 972 Kč
c) Nová výše minimální záloha u OSVČ u zdravotního pojištění 1 823 Kč
d) Pokud OSVČ vykonává z pohledu sociálního zabezpečení činnost jako vedlejší, vzniká jí povinnost být účastna důchodového pojištění, pokud rozdíl příjmů a výdajů přesáhne 2,4 násobek průměrné mzdy – pro rok 2016 se jedná o částku 64 813 Kč
e) Na základě sdělení MPSV č. 272/2015 Sb., byly vyhlášeny nové redukční hranice pro účely nemocenského pojištění, pro rok 2016 činí 901 Kč, 1 351 Kč a 2 701 Kč

→ Související odkazy s příspěvkem

Česká správa sociální pojištění
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Oborová zdravotní pojišťovna
Zdravotní pojišťovna Ministerska Vnitra ČR

mavyuc modre transparent