Close

23.3.2016

Náležitosti Faktury!

NÁLEŽITOSTI FAKTURY!

V dnešní době se již nemusíte trápit tím, jaké náležitosti faktury jsou důležité. Ne, že by to nebylo důležité, ale volně dostupné aplikace Vám umožní mít o starost méně.

Soulad se zákony je hlavní prioritou těchto aplikací a vy se již více nemusíte o náležitosti faktury starat.

Díky našim zkušenostem Vám doporučíme nejlepší aplikaci na trhu, zcela ZDARMA! Pro více informací, klikněte ZDE!

Ale pro ty, které více zajímají podrobnosti, uvádíme základní přehled o tom jaké náležitosti faktury musí faktura obsahovat.

Zjednodušený daňový doklad (faktura)-NÁLEŽITOSTI FAKTURY DO 10 000 Kč

→ jméno a příjmení (či firma), sídlo či místo podnikání prodávajícího
→ DIČ prodávajícího
→ evidenční číslo dokladu
→ rozsah a předmět plnění (název zboží, služby, údaj o množství zboží, rozsahu služby)
→ datum vystavení
→ datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud není shodné s datem vystavení
→ cena celkem včetně DPH
→ údaj o použité sazbě DPH nebo sdělení, že jde o plnění osvobozené od DPH (viz § 46-47 zákona o DPH)

Běžný daňový doklad (faktura)NÁLEŽITOSTI FAKTURY OD 10 000 , musí navíc obsahovat oproti zjednodušenému daňovému dokladu (faktuře) tyto  náležitosti:

→ jméno a příjmení (firma), sídlo nebo místo podnikání kupujícího
→ DIČ kupujícího, pokud je plátce
→ vyčíslený základ DPH
→ použitá sazba DPH (nebo sdělení, že plnění je osvobozené od DPH, a odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH)
→ výše DPH zaokrouhlená na koruny nebo haléře
→ jednotková cena bez DPH
→ případná sleva, pokud není obsažena v jednotkové ceně