Close

30.11.2015

Kontrolní Hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH od 1.1.2016!

Od 1.1.2016 je do zákona o Dani z přidané hodnoty (DPH) zaveden nový institut – Kontrolní Hlášení!

Kdo bude podávat Kontrolní Hlášení?

Plátce DPH který :
→ 
uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo na ně přijal úplatu
→ přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo na ně poskytl úplatu
→ uskutečnil vybrané transakce s investičním zlatem
→ za společnost (dříve sdružení) podává Kontrolní Hlášení společník, který podává hlášení DPH

V kontrolním hlášení je plátce povinen uvést předepsané údaje potřebné pro správu daně. Nejsou tedy určeny zákonem, ale prostřednictvím formuláře správce daně!

Lhůty pro podání KH jsou stejné jako lhůty pro podání daňového přiznání k DPH!

Budete-li mít zájem o zpracování daně z přidané hodnoty – Neváhejte nás Kontaktovat!                         

mavyuc modre transparent